Menu

Semoga ALLAH menyelamatkan kita

قال اخوكم أنوار مشدّت المدوري*

____________________________

*يروى أن اﻹمام أبو حنيفة رحمه الله* ..
Diriwayatkan sesungguhnya Al-Imam Abu Haniifah Ra

مر في طريق فرأى رجلاً سرق تفاحة
Melewati disatu jalan, beliau melihat seseorang mencuri apel

ثم تصدق بها !.
Kemudian orang tersebut men-shodaqoh-kan apel curian tersebut

فسأله أبو حنيفة :
Abu Hanifah bertanya kepada orang tersebut

لم سرقتها ؟!
Mengapa engkau mencuri apel?!

ظننتك جائعاً !!
Aku menyangka mungkin engkau lapar makanya engkau mencuri apel

فقال الرجل :
Maka ofang tersebut berkata:

لا يا هذا (وهو لا يعرف أنه اﻹمام
Tidak, wahai engkau (dia tidak mengetahui sesungguhnya yang berada dihadapannya adalah Al-Imam

أبا حنيفة) – أنا أتاجر مع ربي …!!!
Aba Haniifah) aku tengah berdagang dengan Tuhanku…!!!

قال ابو حنيفة :
Abu Hanifah berkata:
كيف ذلك ؟!
Bagaimana maksud perkataanmu
قال الرجل :سرقتها فكتبت عليّ سيئة واحدة ..
Orang itu berkata; aku mencuri apel, maka ditulis untukku 1 dosa

وتصدقت بها فكتب لي عشر حسنات ..
Dan aku bershodaqoh dengan apel curian tersebut, maka ditulis untukku 10 pahala

فبقي لي تسع حسنات !…
Maka masih tersisa untukku 9 pahala

فإذن ؛؛ أنا كسبت تسع حسنات “فأنا أتاجر مع ربي
Maka jika demikian, aku masih beruntung 9 pahala, maka inilah yang aku maksud: aku tengah berdagang dengan Tuhanku

فقال له الإمام أبو حنيفة رحمه الله:
Maka Al-Imam Abu Haniifah Ra berkata kepada orang tersebut:

*أنت سرقت فكتبت عليك سيئة،لكنك تصدقت بها*
Engkau telah mencuri, maka ditulis untukmu 1 dosa, tetapi setelah itu engkau bershodaqoh dengan apel hasil curianmu
.. فلم يقبلها الله منك ..
Maka ALLAH tidak akan menerima shodaqohmu

“لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا”
Karena sesungguhnya ALLAH adalah Dzat yang Baik &… Dia ALLAH tidak akan menerima kecuali dari yang baik pula

فبقيت عليك سيئة واحدة ..
Maka tersisa untukmu 1 dosa

*فكم في زماننا من امثال هذا الرجل..*
Maka berapa banyak pada zaman kita sekarang ini, semisal orang ini

*يفتي لنفسه او لغيره دون بينة* ..
Berfatwa untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain tanpa bukti/dalil syariat

*ويجادل بالباطل وهو يظن انه على الحق..*
Dan dia berdialog dengan cara yang bathil sedangkan dia menyangka bahwasannya dia tengah berada didalam kebenaran

*ويبني الحكم على نصٍ قرأه ربما ببعض الجهل دون أن يرجع ﻷهل العلم* ..
Membangun opini hukum sesuai dengan keinginan kepalanya saja, terkadang dengan kebodohan tanpa bertanya kepada orang yang mengerti ilmu agama

*عافانا الله واياكم من اتباع الهوى*
Semoga ALLAH menyelamatkan kita & kamu sekalian dari memperturutkan hawa nafsu belaka

*وطيب الله اعمالنا واعمالكم*
Dan semoga ALLAH mem-baik-kan amal perbuatan kita & kamu sekalian . .